MD Renova SP. z o.o. zajmuje się bezwykopową renowacją przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, technologicznych i gazowych  oraz uszczelnianiem budowli hydrotechnicznych, studni rewizyjnych, zbiorników na wodę pitną i surową.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju zarówno jako generalny wykonawca, jak i podwykonawca przy dużych przedsięwzięciach współpracując z renomowanymi firmami. W naszej firmie pracuje ekipa doświadczonych pracowników, posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania napraw w w.w. technologiach ew. w razie potrzeby korzystamy ze sprzętu dzierżawionego.

W ramach naszej działalności oferujemy wykonanie następujących usług na terenie całego kraju:

- czyszczenie kanalizacji

- inspekcja telewizyjna kanalizacji w zakresie średnic 150-1200 mm wraz z pomiarem spadków i pełną dokumentacją w zapisie cyfrowym
  oraz w formie dokumentów drukowanych

- ekspertyzy techniczne kanalizacji zgodne z normą ATV

- prace frezowe w zakresie średnic 150-400 mm

- naprawy punktowe w zakresie średnic 150-800 mm w technologii CARBOLITH PL

- naprawy przyłączy domowych w technologii Bravoliner

- bezwykopowe renowacje kanałów technologią Flexoren oraz krótkich modułów MaxiLine, VIPLINER, KMR

- kraking statyczny wodociągów i kanalizacji z wykorzystaniem rur wielowarstwowych lub polipropylenowych
  oraz krótkich modułów rurowych VIPLINER, KMR

- sliplining długi i krótki

- naprawa kanalizacji przełazowej wraz z komorami i studniami metodą natrysku i nakładania powłok mineralnych i mineralno-żywicznych

- iniekcje gruntu – uszczelniające, wypełniające

- prace projektowe w zakresie kanalizacji i wodociągów

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

MD Renova Sp. z o.o.

biuro@mdrenova.pl

www.mdrenova.pl

Copyright (c)2015 MD Renova